• Мы выполняем
  Спектр услуг
  на месторождениях
 • Мы осуществляем
  Нефтесервисные
  услуги в Казахстане
 • Полный комплекс сервиса
  Строительно-
  монтажные работы
 • Мы осуществляем
  Производство
  строительных материалов

строительно-монтажные работы полным технологическим циклом

производственной деятельности


ТОО «Oil Construction Company» - это стабильная организация, выполняющая большой комплекс строительно-монтажных работ в нефтепромысловых объектах Республики Казахстан. Компания имеет в разработке восемь карьеров по производству строительных материалов, оказывает услуги по снабжению других потребителей камнем-ракушечником, щебнем, песчано-гравийной и песчано-щебёночной смесями, мергелем и грунтом. 

ТОО «Oil Construction Company» было образовано 1 апреля 2003 года на основе объединения трех крупных предприятий акционерного общества «Мангистаумунайгаз» - ТОО «Мангистаумунара», «Нефтестрой», «Мангистаумунайжолдары». Эти предприятия строительного профиля занимались капитальным строительством, капитальным ремонтом нефтепромысловых объектов АО «Мангистаумунайгаз». 


 

Соңғы хабарлар

22 қыркүйек 2021

«Oil Construction Company» ЖШС Жетібай кен орны бөлігінде (одан әрі – Карьер) әктас өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығы, сондай-ақ Карьермен байланысты мүліктендер өткізу арқылы сатылатындығы туралы хабарлайды.

Тендерлік құжаттаманы, тендерге қатысуға сұраным формасын және сатылатын актив туралы қосымша мәліметтерді серіктестік тиісті жазбаша сұрату бойынша береді.  8 /7292/ 291-418 байланыс үшін телефон.  

21 қыркүйек 2021

«Oil Construction Company» ЖШС Маңғыстау облысы аумағында орналасқан, ауданы 5,5250га, бастапқы бағасы 109 363 300 теңге өндірістік база аукцион өткізу арқылы сатылатындығы туралы хабарлайды.

Өндірістік базаның аумағында жабдықты жөндеу, металл құрылмаларды дайындау цехтарының ғимараттары, механикалық шеберхана, электрцех, қазандық, автомобиль профилакториясының ғимараты, қоймалар, мосылы кран, білдектер, жиһаз бар.  

18 қазан 2018

Темірдің тілін білген үздік маман

Темір өндіріп-өңдеп шыңдаған, ұсталықты кәсіп қылған көшпелі, қуатты, ат ойнатып, тарих төріне шығып, төңірегіне тұтасымен ықпал еткен, ауыздығымен алысқан арғымақтармен алыс аймақтарға жауынгер­лік жорықтар жасаған,теміршілік-ұсталықты құрметті ата кәсібіне айнал­дырған халықтың ұлдары бүгінгі күні бейбіт еңбек майданында заманына лайықты ерлік көрсетіп, айбынын асырып жүр.  

27 ақпан 2018

ҚазМұнайГаздағы қауіпсіздік: Біз алға қадам басамыз

Біздің өндіріс саламыз мезгіл-мезгіл тәжірибемізді, технологиямызды немесе философиямызды бизнесті дұрыс жүргізіп отырмыз ба, жоқ па, сол тұрғысынан қайта қарауға мәжбүрлейтін апатты оқиғаларға кезігіп отырады. 

Басшы блогы


Генеральный директор ТОО «Oil Construction Company»

Сапаров Ақылбай Есболович 

Перейти в блог
Годовые планы закупок
Информация о проводимых и планируемых закупках компании
Вход для сотрудников: Корпоративный почтовый сервер компании


приоритеты предприятия

Oil Construction Company

Позиционирование

Укрепление и расширение позиций на имеющемся рынке услуг путем сокращения сроков строительства объектов

Производство

Каждое из СМУ и УТиСТ имеет собственные производственные базы, расположенные непосредственно на месторождениях

Оснащенность

Оснащённость всем необходимым оборудованием, механизмами и мастерскими для стабильной производственной деятельности.

Взаимодействие

Расширение объёмов производства путем участия в тендерах и получения возможности заключать договора подряда на взаимовыгодных условиях

Производительность

Стремление к снижению затрат на производство СМР, диверсификации производства и повышение производительности труда

Приоритеты

Разработка и внедрение карьеров по производству строительных материалов, удовлетворение спроса потребителей

Oil Construction Company