строительно-монтажные работы полным технологическим циклом

производственной деятельности

ЖШС «ОСС» жайлы

ЖШС «ОСС» 2003 жылы 1 ақпанда АҚ «ММГ» - дің үш ірі кәсіпорыны -ЖШС «Мангитмаумунара»-ЖШС «Нефтестрой»-ЖШС «Мангистаумунайжолдары» негізінде құралған. Бұл құрылыс саласындағы мекемелер «ММГ» АҚ - ның, күрделі құрылыспен, мұнайөңдей обектілерінде күрделі жөндеумен айналысты.

Қазіргі таңда ЖСШ «ОСС» құрылыс-өңдеу жұмыстарын толық технологиялық циклда, бастапқы сатыдан, объектілерді толық эксплуатациялауға тапсыру сатысына дейін айналысады. Барлық жұмыстар қолданстағы норма және ережелерге толықтай сай жүргізіліді.Қажет кезінде арнайы жұмыстарды орындау үшін мердігерлік ұжымдар жұмылдырылады.

ЖШС «ОСС» құрамына мыналар кіреді.

1. Қаламқас құрылыс-монтаждау басқармасы
2. Жетібай құрылыс-монтаждау басқармасы
3. Ақтау құрылыс-монтаждау басқармасы
4. Арнайы техника және көлік басқармасы
5. Қамтамасыз ету құрылыс базасы
6. Электро-монтаж жұмыстары телімі

Әрбір ҚМБ және АТжКБ Ақтауда және кен орындарында орналасқан, толыққанды қажетті құралдармен, механизидер мен шеберханалар тұрақты өндірістік қызмет көрсету үшін жабдықталған өз өндірістік базасынаие.

Қамтамасыз ету құрылыс базасы –өңдеу және дайындау теліміне ие, онда металжаймалар, ағаш бұйымдар,желдеткіштер дайындау өндірістік жұмыстары жүзеге асады.

Қазіргі таңда ЖШС «ОСС» құрамында 1880 адам жұмыс жасуда, 450 ед.арнайы техника және көлік пайдаланылуда, мұнымен ол Маңғыстау обласындағы құрылыс профилінде ең ірі мекемелер қатарына кіреді. 

Жарияланған күні: 14 ақпан 2017

 

 приоритеты предприятия

Oil Construction Company

Позиционирование

Укрепление и расширение позиций на имеющемся рынке услуг путем сокращения сроков строительства объектов

Производство

Каждое из СМУ и УТиСТ имеет собственные производственные базы, расположенные непосредственно на месторождениях

Оснащенность

Оснащённость всем необходимым оборудованием, механизмами и мастерскими для стабильной производственной деятельности.

Взаимодействие

Расширение объёмов производства путем участия в тендерах и получения возможности заключать договора подряда на взаимовыгодных условиях

Производительность

Стремление к снижению затрат на производство СМР, диверсификации производства и повышение производительности труда

Приоритеты

Разработка и внедрение карьеров по производству строительных материалов, удовлетворение спроса потребителей

Oil Construction Company