строительно-монтажные работы полным технологическим циклом

производственной деятельности

Мекемеде жарты ғасырлық жұмыс тәжрибесі жасалған, бұл оған кең ауқамды қызмет көрсетуге мумкіндік береді. Қазіргі даму кезеңінде ЖШС «ОСС» төмендегіше жұмыс түрлерін атқаруға мамандандырылған.

1. 50 ден 700 мм диаметрлі құрыштан жасалған құбырларының құрылысы
2. 100 ден 500 мм диаметрлі шыны пластикалық тұрба құбырларының құрылымы
3. Отандық және шетелдiк өндiрiстiң бұрғылама қондырғыларын құру
4. Құрыш (болат) резервуарларын құру және кұрделі жөндеу
5. Бұрғылаудан шыққан ұғыманы орналастыру
6. 110 Кв және одан жоғары әуе электр желісінің құрылысы, тарсформатор қосалқы стансасы, энергиялық кабел төсемесі, эрегетикалық кұш беретін жабдықтарды құру
7. Асфальт және жер астындағы жамылғысы бар тасжолдардың құрылыс және iргелi жөндеуi
8. Инженерлiк тораптары бар шаруашылық тұрмыстық-коммуналды , өнеркәсiптiк және азаматтық ғимарат және имараттар, объекттерiнiң құрылысын іске қосу
9. Жылуды оқшаулайтын, тотықтануға қарсы жұмыстар сандай-ақ электрохимиялық қорғағыш қондыру
10. Судан қорғағыш дамбы эәне бөгеттер құрылысы
11. Көпiр, өткелдер, конструкциялар тағы сол сияқты бөгеттер салу
12. Металжаумалады тотықтануға қарсы төсемелер
13. Әр түрлі метелжаумалар дайындау
14. Iргелердiң құрылымы, қайта өңдеу және аумақтар, жер қазу жұмыстарының әр түрлi түрлерiнiң орналастыруы бойынша жұмыс жасауы
15. Құрылыс материалдары, бұйымдар және құрылымдар

Мекеме құрылыс материалдарын өндіруші сегіз карері жасап тур, басқада тұтұнушыларға тастар-ұлутас , щебін, құмды-қиыршақ тас және құм - қиыршық тас қоспалар, мергелмен және жермен тәминдейді.

ЖШС «ОСС» барлық атқаратын жұмыс түрлеріне мемлекеттік лицензия және де Республика деңгейіндегі сәйкестік сертификатына ие.

1.СТ РК ИСО 9001-2009 «Система менеджмента качества» - Сапа менеджмен жүйес
2.СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента» - Экология менеджмен жүйесі
3.СТ РК OHSAS 18001-2008 « Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья» - Кәсiби қауiпсiздiктiң және денсаулықтың менеджмент жүйесі 

Жарияланған күні: 14 ақпан 2017

 

 приоритеты предприятия

Oil Construction Company

Позиционирование

Укрепление и расширение позиций на имеющемся рынке услуг путем сокращения сроков строительства объектов

Производство

Каждое из СМУ и УТиСТ имеет собственные производственные базы, расположенные непосредственно на месторождениях

Оснащенность

Оснащённость всем необходимым оборудованием, механизмами и мастерскими для стабильной производственной деятельности.

Взаимодействие

Расширение объёмов производства путем участия в тендерах и получения возможности заключать договора подряда на взаимовыгодных условиях

Производительность

Стремление к снижению затрат на производство СМР, диверсификации производства и повышение производительности труда

Приоритеты

Разработка и внедрение карьеров по производству строительных материалов, удовлетворение спроса потребителей

Oil Construction Company