строительно-монтажные работы полным технологическим циклом

производственной деятельности

Қажырлы тұлға, қарымды басшы

 

Серік Сақбалдыұлы Әбденов басқару ісінде батыл шешім қабылдайтын, көп жылдан бері мол тәжірибе жинақтаған, ынтымағы жарасқан ұжымы бар,мұнай-газ саласындағы инфрақұрылым құрылысымен айналысатын «Oil Construction Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры қызметін атқарды. Өндірісті алға бастырудың барлық тетіктерін білетін білікті, қарымды  басшы ретінде компанияның жаңа кезеңде қаз тұрып, қалыптасуына бар күшін салды.

Іс тетігін табатын қажырлы тұлға,сөзіне де, ісіне де мығым басшыретінде тың күшпен жаңа белестердің биік шыңынан көріне беруіне тілектеспіз. Жаңа қызметке ат басын бұрған Серік Сақбалдыұлына мықты денсаулық, жанына шуақ пен сарқылмас жігер-қайрат, шаңырағына шаттық пен береке, еліміздің өсіп-өркендеп дамуына қосқан үлестері мен абыройлы істерінің ырысы мен берекесін көругежазсын.

Іске сәт, Серік Сақбалдыұлы!
Просмотры: 11169ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Жетыбай

Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены (денежный взнос либо банковская гарантия). Условия оплаты по приобретаемому активу – согласно условиям договора.  

Просмотры: 8145

ТОО «Oil Construction Company» объявляет об отмене аукциона по реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Жетыбай, Каракиянского р-на, Мангистауской области, опубликованное в газете «Огни Мангистау» за №№17-18 (12826-12827) от 24.02.2022г.

    ТОО «Oil Construction Company» объявляет об отмене аукциона по реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Жетыбай, Каракиянского р-на, Мангистауской области, опубликованное в газете «Огни Мангистау» за №№17-18 (12826-12827) от 24.02.2022г. 

Просмотры: 3283

ОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Жетыбай

icon

Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный денежный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены. Условия оплаты по приобретаемому Имуществу – согласно условиям договора.  

Просмотры: 8828

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Каламкас

icon

Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный денежный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены. Условия оплаты по приобретаемому Имуществу – согласно условиям договора.  

Просмотры: 8316

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Жетыбай

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов (далее – Имущество), расположенных на месторождении Жетыбай, Каракиянского района, Мангистауской области, путем проведения аукциона. Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены (денежный взнос либо банковская гарантия). Условия оплаты по приобретаемому активу – согласно условиям договора.  

Просмотры: 8639

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Каламкас

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов (далее – имущество), расположенных на месторождении Каламкас, Тюбкараганского района, Мангистауской области, путем проведения аукциона. Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены (денежный взнос либо банковская гарантия). Условия оплаты по приобретаемому активу – согласно условиям договора.  

Просмотры: 8643

ТОО «Oil Construction Company» повторно объявляет о реализации права недропользования по Контракту №205 от 28.12.2006г. на проведение добычи известняка-ракушечника на части Жетыбайского месторождения

Гарантийный взнос для участия в аукционе – 7 500 000 тенге вносится до 07.02.2022г. по следующим реквизитам: ТОО "Oil Construction Company", БИН 020640002982, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ076010231000148128, АО «Народный сберегательный банк Казахстана».  

Просмотры: 7094

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации производственной базы, расположенной на территории Мангистауской области, путем проведения аукциона.

Метод проведения аукциона – голландский. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 10 936 330 вносится до 07.02.2022г. по следующим реквизитам: ТОО "Oil Construction Company", БИН 020640002982, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ076010231000148128, АО «Народный сберегательный банк Казахстана». Условия оплаты по приобретаемому активу – 100% предоплата.  

Просмотры: 8917

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Жетыбай

Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены. Условия оплаты по приобретаемому активу – согласно условиям договора.  

Просмотры: 9233

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации транспорта, спецтехники и сварочных агрегатов, расположенных на месторождении Каламкас,

Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены. Условия оплаты по приобретаемому активу – согласно условиям договора.  

Просмотры: 9195

ТОО «Oil Construction Company» повторно объявляет о реализации производственной базы, расположенной на территории Мангистауской области, площадью 5,5250 га. по начальной (стартовой) цене 109 363 300 тенге, путем проведения аукциона.

Метод проведения аукциона – английский. Гарантийный взнос для участия в аукционе – 10% от начальной/стартовой цены. Условия оплаты по приобретаемому активу – 100% предоплата.  

Просмотры: 3484

ТОО «Oil Construction Company» повторно объявляет о реализации права недропользования по Контракту №205 от 28.12.2006г. на проведение добычи известняка-ракушечника на части Жетыбайского месторождения в Каракиянском районе Мангистауской области.

ТОО «Oil Construction Company» повторно объявляет о реализации права недропользования по Контракту №205 от 28.12.2006г. на проведение добычи известняка-ракушечника на части Жетыбайского месторождения в Каракиянском районе Мангистауской области (далее – Карьер), а также имущества, связанного с Карьером, путем проведения тендера.   

Просмотры: 3267

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации права недропользования по Контракту №205 от 28.12.2006г. на проведение добычи известняка-ракушечника на части Жетыбайского месторождения в Каракиянском районе

Тендерная документация, форма заявки на участие в тендере и дополнительная информация о реализуемом активе, предоставляется Товариществом по соответствующему письменному запросу. Телефон для связи 8 /7292/ 291-418. 

Просмотры: 3862

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о реализации производственной базы, расположенной на территории Мангистауской области

На территории производственной базы имеются: здания цехов по ремонту оборудования, изготовлению металлоконструкций, механическая мастерская, электроцех, котельная, здание автомобильного профилактория, котельная, склады, козловой кран, станки, мебель. 

Просмотры: 11479

АЛАШ - База поставщиков для нефтегазовых компаний-операторов в Казахстане

ТОО «Oil Construction Company» зарегистрировалось в АЛАШ –  базе поставщиков для нефтегазовых компаний-операторов в Казахстане («Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (NCOC).

Просмотры: 7154

ТОО «Oil Construction Company» сообщает о проведении торгов по реализации активов

ТОО «Oil Construction Company» (130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 25 мкр., здание 46,тел. 8 (7292) 291-434, 291-450),87017455176 сообщает о проведении торгов по реализации активов, по голландскому методу, лот №1 – черный металлолом (неразделенный лом и кусковые отходы черных металлов) в кол-ве 78,711 тн;

Место проведения торгов: РК Мангистауская область, г .Актау, 25 мкрн., 46 зд. офис ТОО «Oil Construction Company» конференц-зал. 

Просмотры: 20168

ТОО «ОСС» 12.06.2020 г. в 11:00 часов проводит аукцион по Английскому методу

ТОО «ОСС» 12.06.2020 г. в 11:00 часов проводит аукцион по Английскому методу.

Место проведения торгов и нахождения организатора торгов: РК, Мангистауская область, г. Актау, 25 мкр., 46 зд., ТОО «ОСС» :

- Лот №1 черный металлолом (неразделенный лом и отходы черных металлов) в кол-ве 78,711 тн.; 

Просмотры: 20138

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о проведении закупа аудиторских услуг на 2019 – 2021 года.

ТОО «Oil Construction Company» объявляет о проведении закупа аудиторских услуг на 2019 – 2021года

Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации составляет 35 517 440,00 тенге в том числе НДС.

Официальные предложения на оказание услуг от потенциальных участников принимаются по адресу: г.Актау, мкр.25, 46 зд., Бухгалтерия,  в срок до «15» августа 2019г., 11:00, либо по эл.адресу: imaxutova@occ-aktau.kz, 212357@mail.ru


Просмотры: 22044

Кошанов Талгат Ботабаевич

Комплаенс-офицер ТОО «Oil Construction Company»

Почта:tkoshanov@occ-aktau.kz;

Телефон: +7 (771) 000 88 00 / 8 (7292) 525 828

 

 

12


приоритеты предприятия

Oil Construction Company

Позиционирование

Укрепление и расширение позиций на имеющемся рынке услуг путем сокращения сроков строительства объектов

Производство

Каждое из СМУ и УТиСТ имеет собственные производственные базы, расположенные непосредственно на месторождениях

Оснащенность

Оснащённость всем необходимым оборудованием, механизмами и мастерскими для стабильной производственной деятельности.

Взаимодействие

Расширение объёмов производства путем участия в тендерах и получения возможности заключать договора подряда на взаимовыгодных условиях

Производительность

Стремление к снижению затрат на производство СМР, диверсификации производства и повышение производительности труда

Приоритеты

Разработка и внедрение карьеров по производству строительных материалов, удовлетворение спроса потребителей

Oil Construction Company